دریا نیوز


فايل تصويري نوحه خواني رضا صادقي

فايل تصويري نوحه خواني رضا صادقي در يکي از مساجد بندرعباس است.

 

 

 مشاهده اين فيلم خالي از لطف نيست.

 


 

فايل تصويري          حجم:۳.۶۴مگابايت                               منبع: هرمزگاني دات نت 
معرفي برخي مكان هاي گردشگري استان

كوه گنو                                                                آب گرم گنو
حجم: ۲.۹۴مگابايت                                                 حجم: ۲ مگابايت

معبد هندوها                                                         جنگل حرا
حجم: ۱.۸۱ مگابايت                                                حجم: ۲.۴۹ مگابايت

مسجد گله داري
حجم: ۲.۱۱ مگابايت

منبع: اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان هرمزگان
دانلود سريال هاي تلوزيوني

سريال صاحبدلان                                آخرين گناه
        سريال صاحبدلان                                                 آخرين گناه 
           

زير زمين                                نرگس  
              زير زمين                                                        نرگس

اولين شب آرامش                               وفا
      اولين شب آرامش                                                     وفا
كانديداي رياست جمهوري

فيلم اول                                                                       فيلم دوم
حجم:2.88 مگابايت                                                      حجم: ۳۲۵ كيلوبايت

فيلم سوم                                                                       فيلم پنجم
حجم: ۳۳۸ كيلوبايت                                                      حجم: ۴.۷۰ مگابايت

فيلم ششم                                                                       فيلم هفتم
حجم: ۲.۱۱ مگابايت                                                      حجم: ۱.۵۰ مگابايت

فيلم هشتم                                                                      فيلم نهم
حجم: ۲.۳۹ مگابايت                                                     حجم: ۴.۵۹ مگابايت

فيلم دهم
حجم: ۱.۶۳ مگابايت

 [1]