دریا نیوزبا تصویب مجلس : ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی‌کند

، 09:00   /   کد خبر: 42041   /   تعداد بازدید: 947


دریانیوز: نمایندگان مجلس با تصویب کلیات و جزئیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت کشور، مقرر کردند که ساعت کشور دیگر تغییر نکند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییرساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به شرح زیر تصویب کردند. ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب31/۵/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نسخ
می گردد.

به هیات وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند. در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.» اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می شود و ساعت در طول سال تغییر نمی کند. مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.