دریا نیوزچرایی تخریب چهره

، 09:44   /   کد خبر: 42039   /   تعداد بازدید: 1103


دریانیوز: از هفته گذشته که خبر احتمال منصوب شدن عبدالحمید حمزه پور  بجای امین قصمی در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان مطرح شد، موج تخریب وی شروع گردید. متاسفانه تعداد انگشت شماری که خود را نماینده جمع کثیری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی سابق معرفی می کنند که در دوران مدیر عاملی حمزه پور در آن شرکت بعلت تخلفاتی از پستهای سازمانی کنار گذاشته شده بودند اقدام به تهیه و انتشار مطالبی خلاف واقع از طرف پرسنل شرکت آب و فاضلاب در فضای مجازی نموده اند تا بلکه مانع انتصاب این چهره خدوم بومی در این شرکت شوند. اما آنچه کاملا روشن است، این است که تمامی مطالب مطرح شده در مورد حمزه پور کذب و فاقد مستندات می باشد و همه کذب محض و در جهت اغراض شخصی بوده است. در اینجا بخشی از واقعیت های دوران مدیریت مهندس حمزه پور را به صورت خلاصه به اطلاع عموم می رسانیم. ١- زمانى که وی در سال ٨٩  بعنوان مدير عامل آبفار منصوب شدند بيش از ٥٠٠ روستا با تانكر آبرسانى سيار ميشد كه در پايان كار ٨ ساله ايشان روستاهاى آبرسانى سيار به كمتر از ١٠٠ روستا كاهش يافت آن هم روستاهاى بسيار كم جمعيت و فاقد هر گونه منبع تأمين آب سطحى و زير زمينى بعلت شرايط خاص اقليمى و جغرافيايى. ٢- قبل از ايشان حتى يك سايت آبشيرین كن در روستاهای هرمزگان احداث و به بهره بردارى نرسيده بود ولى در پايان كار ايشان بيش از ٢٠ سايت آبشيرين كن آن هم در مناطقى كه در تاريخ شان چيزى بعنوان آب شيرين تجربه نكرده بودند احداث و راه اندازى گرديد و ١٠ سايت هم در حال ساخت بود از جمله اين آبشيرين كن ها در روستاهاى ساحلى غرب جاسك، روستاهاى منطقه كشار خمير ، روستاهاى زيادى در شهرستان لنگه و روستاهاى شهرستان قشم ٣- بيش از ٦٥ روستاى قشم كه تا قبل از آن مردم فقط آب بركه به چشم ديده بودند اما در زمان ايشان و براى اولين با راه اندازى چهار سايت آبشيرين كن با ظرفيت بيش از ٢٢ هزار مترمكعب توليد آب شيرين افتتاح شد و مردم طعم آبشرب لوله كشى را چشيدند.

 ٤- جانمايى، مطالعه و شروع عمليات اجرايى بيش از ٣٠ مجتمع بزرگ آبرسانى روستايى در سطح استان در قالب بيش از ٦٠٠ روستا براى اولين بار ٥- بعلت استفاده از نيروهاى شايسته ، رعايت ضوابط و مقررات مربوطه عليرغم بيش از ٨ سال خدمت در كسوت مدير عاملى و جذب قابل توجه اعتبارات و اجراى پروژه هاى متعدد خوشبختانه كوچك ترين پرونده اى كه حتی منجر به توبيخ ( كه خيلى مرسوم هست در سازمان ها ) گردد از سوى دستگاه هاى نظارتى از جمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسى براى اين شركت صورت نگرفته است. ٦- اين شركت در دوره ايشان بعنوان شركتى خوشنام هم از لحاظ عملكردى و رضايت مردمى و هم توجه ويژه به پرداخت به موقع حقوق و مزايای پرسنل و كارگران بوده است كه كسب مقام هاى برتر كشورى، ملى و استانى از جمله جشنواره شهيد رجايى بصورت چندين سال متوالي خود گواه اين مطلب است. ٧- موضوع زيان ده بودن اين شركت موضوعى بود كه تمام شركت هاى آبفار مبتلا  به آن بودند كه آنهم بعلت نوع ساختار اين شركت ها بوده و به همين علت دولت ناچار به ادغام آن ها در شركت هاى غير دولتى آبفا شهرى شد. ٧- در خصوص جابجايى يكى، دو نَفَر از مديران وقت اولاً جابحايى ( تنزيل يا ارتقاء ) جزء اختيارات اوليه و بديهى مدير ارشد يك سازمان مى باشد ثانياً پرونده و رأى صادره در هيأت تخلفات وزارت نيرو در خصوص افراد مورد اشاره موجود و كاملاً مشخص و شفاف است كه بعلت رعايت اخلاق اسلامى و شأن افراد مورد نظر از ذکر جزئيات پرونده خوددارى ميگردد. ٨- در پايان كافى است عقب گردى زده شود به چهار سال قبل و با رفتن به ميان مردم روستايى از روستاهاى بشاگرد، لنگه، رودان، قشم و … به ميزان رضایتمندی مردم از عملكرد ايشان و دوران بعد از وی به راحتى پى خواهيم برد. ۹-  عدم رضايت استاندار بوشهر از جابجايى وی و درخواست از وزير محترم نيرو براى ابقاء وی حداقل به مدت دو سال ديگر براى ادامه خدمت در استان بوشهر نیز دلیل دیگری بر شایستگی وی است و خودشان بعلت بيمارى پدر و مادر، اصرار و  تقاضاى رفتن به استان محل زادگاه خود (هرمزگان) را داشته است. در پايان ذکر این نکته ضروری است که ناظر اصلى، خداوند عليم و بصير است.