دریا نیوزلزوم تغییر فوری مدیران ناکارآمد

، 08:49   /   کد خبر: 41953   /   تعداد بازدید: 983


دریانیوز: بیشتر مدیران فعلی استان هرمزگان، مدیران دولت سابق و به قول رئیس جمهور بانیان وضع موجود هستند. آنها مسبب وضعیت موجود هرمزگان هستند که استان را در فقر وفلاکت، محرومیت، گرانی و... در جایگاه های نخست کشوری قرار داده اند و از طرفی دیگر استان را بامشکلاتی در حوزه بهداشت و درمان، مسکن، ورزش، اماکن فرهنگی، تفریحی و.... مواجه کرده اند.حتی حال که دولت سیزدهم برسرکار است واین مدیران دولت یازدهم و دوازدهم همچنان در حال حکمرانی در استان بر اساس دیدگاه های دولت قبل هستند، نه تنها با سیاست های دولت آیت ا... رئیسی همراه نیستند که حتی برخلاف قطار دولت سیزدهم حرکت می کنند و همچنان با همان سلایق دولت قبلی مدیریت می کنند. اگر هم که انتقادی به نوع عملکردشان شود، خود را به آب و آتش می زنند تا جلوی انتقادها را بگیرند وبرچسب هایی را به خبرنگار و رسانه منتقد می زنند. این مدیران بجای اصلاح امورات و نحوه مدیریت کردن شان، تلاش می کنند این نقدها را تخریب بخوانند وبا شیوه های مختلف جلوی این انتقادها را بگیرند تا عملکرد منفی شان کمتر دیده شود. این مدیران حتی در مقابل طرح های ملی نیز مقاومت می کنند ودود این مقاومت به چشم مردم می رود. البته از استاندار هرمزگان انتظار می رود اجازه یکه تازی به چنین مدیرانی ندهند تا امید مردم به تغییر وبهبود امورات در دولت آیت ا... رئیسی در حوزه‌های مختلف در استان از بین نرود.

هرمزگانی ها امیدوار بودند اقداماتی در استان صورت گیرد تا ریشه فقر و فلاکت و گرانی در هرمزگان مظلوم و محروم خشکانده شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و مدیران دولت قبل همچنان بر قطار سیاست های دولت سابق سوارند وهیچ تغییر دیدگاه و عملکردی را نداده اند و نخواسته اند با سیاست های دولت فعلی همراه شوند و حتی به خواسته های مردم که از طریق رسانه ها نیز منعکس می شود، بی توجهند وفقط می خواهند جلوی انتشار انتقادات با هر شیوه ای گرفته شود. در هفته های گذشته اخباری مبنی بر تغییر برخی از مدیران در بخش های مختلف در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شد که نیاز است اگر قرار است مدیرانی تغییر کنند وبرخی مدیران هم بایستی تغییر کنند که این تغییرات بایستی زودتر اتفاق بیفتد. عدم تغییر مدیران بی انگیزه به خدمت برای مردم در راستای اهداف دولت مردمی و انقلابی رئیسی باعث فرصت سوزی شش ماهه تاکنون شده واین روند فقط به زیان مردم تمام می شود وبس. از استاندار هرمزگان انتظار می رود تغییر مدیران ناکارآمد را زودتر انجام دهد و اجازه ندهند مدیران مخالف سیاست های دولت، باعث بروز مشکلاتی برای مردم شوند وامید مردم را ناامید کنند. مدیرانی که در مقابل طرح های ملی که در کشور با موفقیت اجرا می شود ودر بندرعباس تلاش می کنند اجرا نشود ویا بگونه ای اجرا کنند که باعث نارضایتی مردم شود را بایستی زودتر عوض کرد وسکان مدیریت را به مدیران توانمند و دلسوز، متخصص و متعهد و همگام با سیاست های دولت فعلی سپرد.

علی زارعی/دریا