دریا نیوزکادر درمان خسته از اُمیکرون

، 11:33   /   کد خبر: 41894   /   تعداد بازدید: 864


دریانیوز: بهداشت ودرمان هرمزگان که در قبل از کرونا با استانداردها فاصله های معناداری در کمبودهای جمعیتی و تجهیزاتی داشت، در دوسال اخیر با چالش های فراوانی مواجه بوده و در سویه اُمیکرون، کادر بهداشت ودرمان نیز خودشان بیشتر درگیر این بیماری شده و از آن طرف بی تفاوتی بسیاری از اقشار نسبت به برگزاری مراسمات و تجمعات و حضور در اماکن شلوغ و دورهمی ها و... باعث شده است، فشار بیشتری بر کادر بهداشت ودرمان وارد آید و نیاز است دستگاه های نظارتی و قضایی تدابیری لازم را در این حوزه بیندیشند.متاسفانه همچنان مراسمات عروسی، جشن تولدها، دورهمی ها و... بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شده و قلیان ها بین جمعیت، کرونا را منتقل می کنند و هیچگونه نظارتی هم وجود ندارد و همین وضعیت باعث شده است روز به روز بر تعداد مبتلایان و فوتی ها افزوده شود. در همین راستا ضرورت دارد ستاد ملی و استانی کرونا تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند و مانند زمان افزایش بیماری کرونا در گذشته، برگزاری اینگونه مراسمات ممنوع شده وبا برگزارکنندگان این مراسمات برخورد قضایی قاطعی صورت گیرد و همچنین مراکز تجمع تعطیل شوند و بنظر می رسد حداقل دو تا سه هفته اینگونه شود تا شاید رنگ قرمز شهرهای اُمیکرونی به نارنجی و آبی تبدیل شود. از آن طرف دستگاه های اجرایی و نظارتی و قضایی و... نیز در گام نخست به کارکنان شان اعلام کنند از شرکت و یا برگزاری هرگونه مراسم و تجمعی خودداری کنند ودهیاران و شوراها و بخشداران و فرمانداران نیز نظارت های لازم را داشته باشند و حداقل در دو تا سه هفته آینده میزان نظارت ها تشدید شود.

نباید کادر درمان تاوان سهل انگاری افراد واقشاری را بدهند که نسبت به توجه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی بی تفاوت هستند و حتی دهن کجی نموده و بدون ماسک و رعایت دستورالعمل ها در اماکن مختلف حضور می یابند و بیمار می شوند و با حضورشان در مراکز درمانی، تجمع هایی نیز در این مراکز صورت گرفته و میزان انتقال بیماری ها افزایش یافته و تشدید شده و در نتیجه تقاضای درمانی افزایش یافته و بدلیل عدم تناسب امکانات و نیروی انسانی با نیازهای درمانی، نارضایتی هایی نیز ایجاد شده و به همین دلیل نیاز است از یک طرف کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی برطرف شده و همچنین میزان رعایت ها توسط اقشار مختلف افزایش یابد تا بتوانیم بر این بیماری فائق آییم. بیش از دوسال قبل اعلام شد که 1600پرستار در استان با استانداردها فاصله داریم و سال گذشته نیز دولت سابق وعده نمود 600پرستار را در هرمزگان استخدام کند که این وعده محقق نشد و فشار شیفت ها بر پرستاران فعال افزایش چندبرابری یافت. انتظار می رود دولت سیزدهم برای کمبود تخت های بیمارستانی، پزشک و پرستار، تجهیزات درمانی و.... نسخه شفابخشی بپیچد تا مردم تاوان این کمبودها را بیش از پیش ندهند. از آن طرف هم مردم بایستی نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی توجه بیشتری داشته باشند. همچنین بر ورود مسافران به استان نیز نظارت های لازم وجود داشته و ممنوعیت هایی اجرایی شود تا فشار کمتری بر سیستم بهداشت ودرمان استان وارد آید. متاسفانه مسافران هم کمترین توجه به رعایت دستورالعمل های بهداشتی دارند و مسئولان استان نیز تدابیر لازم را در این حوزه بیندیشند.


علی زارعی/دریا